KRONIKA‎ > ‎

Zimní prožitkový pobyt na horách

přidáno: 19. 3. 2015 11:50, autor: Ruzovka o.s.   [ Aktualizováno 9. 4. 2017 12:03 uživatelem Růžovka z.s. ]
Místo konání: Beskydy Soláň – hotel Čarták
3. 3. – 6. 3. 2015
Třídy: 1. A, 1. B, 1. H, 2. A, 2. D/1, 3. A, 3. D 
https://sites.google.com/site/osruzovka/kronika/zimniprozitkovypobytnahorach/V%C3%BDlet-skupinka.JPG 
https://sites.google.com/site/osruzovka/kronika/zimniprozitkovypobytnahorach/V%C3%BDlet-skupinka-pobyt.JPG
Zaměření zimního prožitkového pobytu bylo sportovně-zábavní. Jeho cílem byl tedy nejen rozvoj dovedností žáků v oblasti běžeckého lyžování, ale v souladu s názvem akce jsme se snažili i o to, aby naši svěřenci zakusili spoustu nevšedních zážitků. Počasí a sněhové podmínky umožňovaly obojí. Program byl vskutku bohatý. Sestával z nácviku základních lyžařských dovedností a následného tréninku, z poučných přednášek, dále z nesčetných pohybových, sportovních i společenských her a též z exkurze do sklárny v Karolínce. Nabyté „běžkařské“ zkušenosti mohli žáci uplatnit při závodu v běhu na lyžích. Poslední večer korunovala diskotéka. Přítomní měli na této akci příležitost osvojit si nejen dovednosti běžeckého lyžování, nýbrž zároveň se učit týmové spolupráci, odpovědnosti za výsledek své práce i kolektivního díla, testovat své fyzické i mentální schopnosti. I díky pozitivním ohlasům účastníků se odvažuji říci, že to byla akce zdařilá, tj. mnohostranně obohacující.

Poděkování patří usměvavým žákům a pedagogům, zaměstnancům Hotelu Čarták, kteří nám poskytli báječný servis a také všem, kteří pomohli žákům snížit finanční náklady na tento pobyt: Městu Nový Jičín za poskytnutý grant, Občanskému sdružení Růžovka a také soukromému sponzorovi.Comments