KRONIKA‎ > ‎

Prožitkový výukový pobyt žáků OU

přidáno: 18. 10. 2014 8:12, autor: Ruzovka o.s.   [ aktualizováno 12. 11. 2014 11:28 ]

Místo konání: Hotel Lúka, Soláň Beskydy
Datum: 8. 10. – 10. 10. 2014
Vedoucí akce: Mgr. Xenie Šustalová
Třídy: vybraní žáci 1.A, 1.B, 2.D/1, 1.H

Prožitkový výukový pobyt splnil turisticko-sportovní a ekologické zaměření. Nemalý význam akce zajistila rovněž rekreace a prožitkovost. Program byl přizpůsoben počasí, které nám přálo, proto mohli žáci trávit převážnou část pobytu venku.
První den po obědě jsme se vydali na osvěžující túru k informačnímu centru Soláň a ubytovacímu zařízení Čarták. Jejím cílem bylo zmapovat okolí hotelu a najít nejbližší kontejnery na tříděný odpad. Po návratu a večeři se uskutečnila beseda a audiovizuální projekce zaměřená na třídění a další zpracování odpadu.
Druhý den dopoledne jsme ve společenské místnosti hotelu vytvářeli „Jmenovky“, ve které měli žáci vyjádřit své emoce a sny. Následovaly aktivně seznamovací hry. Odpoledne proběhlo v okolí hotelu sbíráni a třídění odpadu. Uskutečnil se také branný závod, při kterém žáci mohli uplatnit své znalosti a pohybové dovednosti. Až do večere pak probíhaly společné sportovní aktivity – fotbal, discgolf, jenga, petang. Báječnou atmosféru celého dne korunovala diskotéka pod záštitou paní učitelky Pospěchové.
Poslední den po snídani se vyhodnotily veškeré sportovní a herní aktivity. Zhodnotil se průběh celého pobytu jak učiteli, tak žáky, kteří si z něj odnesli nejen své věci, ale také kupu zážitků, mnoho zkušeností i dovedností. Učili se toleranci a budování pozitivních vztahů k ostatním lidem i k sobě samým, ke sportu a přírodě.
Comments