KRONIKA‎ > ‎

Akce v měsíci říjnu 2013

přidáno: 21. 10. 2013 12:16, autor: Ruzovka o.s.   [ aktualizováno 29. 10. 2013 13:10 ]
11. října 2013 - Cukrářský jarmark - prezentace výrobků žáku OUaPrŠ, Sokolovská 45, Nový Jičín

Dne 11. 10. 2013 se konal na náměstí v Novém Jičíně „Cukrářský jarmark“, kde své výrobky prezentovali někteří podnikatelé i žáci středních škol a učilišť. Naše škola se této akce zúčastnila s nabídkou balíčků cukroví, které připravili naši žáci s učitelkami OV.

Balíčky cukroví nabízeli žáci přes OS Růžovka ve stánku označeném logem a názvem školy.  Nabízené zboží se těšilo velkému zájmu kupujících, již v 11 hodin dopoledne byly všechny balíčky prodány. Žáci se zhostili úkolů na této akci velmi dobře a zodpovědně. Celá akce se jim líbila.GEMMA 2013

Ve dnech 21. - 24. 10. 2013 proběhl v sále firmy Varroc Automotive Systems s.r.o. v Novém Jičíně, Suvorovova 195 (budova Autopalu) 21. ročník GEMMY

Jedná se o přehlídku středních škol s nabídkou oborů vzdělání s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Učitelky OV s žáky 3. ročníku na tuto akci napekly a nazdobily perníčky a čokoládové kytičky. Žákům se pečení velmi líbilo a chovali se velmi zodpovědně.